Энгийн Анхаарууштай Чухал
04/13
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
15:00
Техник импорт /MSE:TEX/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон ТУЗ-ийн гишүүдээ сонгох асуудлыг хэлэлцэнэ. Хуралд оролцох ХЭ-чдийн бүртгэлийн өдөр нь 2021.03.19.
04/15
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Шинэст /MSE:NRS/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар их хэмжээний хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгох болон бусад асуудлуудыг хэлэлцэнэ.
04/20
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
09:00
Увс хүнс /MSE:HUN/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлана.
10:00
Монголбанкнаас Монгол Улсын гадаад худалдааны 2021 оны 3-р сарын тоймыг гаргана.
04/21
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
09:00
Тавантолгой /MSE:TTL/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 357₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.
10:00
Асби /MSE:CND/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, ТУЗ-ийн гишүүдээ шинээр сонгох асуудлыг хэлэлцэнэ. Бүртгэлийн өдөр 2021.03.31
04/23
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Уг хурлаар компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт болон компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэх ажээ.
11:00
Монинжбар /MSE:MIB/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө батлана. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох хүлээлттэй байна.
14:00
Талх чихэр /MSE:TCK/ компани 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоно.
14:00
Инвескор ББСБ /MSE:INV/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, Компанийн зарим зээлийн эх үүсвэрийг хоёрдогч өглөгрүү хөрвүүлэх болон бусад асуудлыг хэлэлцэх хүлээлттэй байна.
04/24
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
14:00
Хархорин /MSE:HHN/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаас авах, үүнд шаардагдах барьцаа хөрөнгийн асуудлыг шийдэнэ.
04/26
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Жуулчин дюти фрий /MSE:SUL/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2021 оны бизнес төлөвлөгөө болон бусад асуудлыг хэлэлцэн батлана.
04/27
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Атар өргөө /MSE:ATR/ нь 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох хүлээлттэй байна.
04/28
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
16:00
Хүрд /MSE:HRD/-ийн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, өнгөрөгч 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангаа хэлэлцэнэ. Хуралд оролцох ХЭ-чдийн бүртгэлийн өдөр нь 2021.03.22 байхаар тогтоожээ.
04/29
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
11:00
Могойн гол /MSE:BDL/ нь 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд нэмэлт хувьцаа гаргах талаар хэлэлцэнэ.
04/30
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
14:00
Талын гал /MSE:TAL/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг батлана.
05/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
09:00
Сүү /MSE:SUU/ хувьцаат компани 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 7.36₮-ийн ногдол ашиг хуваарилахаар болсон бөгөөд энэ өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчиддээ олгож эхлэнэ.
05/05
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
11:30
Гутал /MSE:GTL/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 1,120₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.
05/12
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Түмэн шувуут /MSE:TUM/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 8₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.
05/14
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкны 2021 оны 1-р улирлын Төлбөрийн тэнцлийн статистик мэдээ гарна.
05/25
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкнаас гадаадын хөрөнгө оруулалтын 2021 оны 1-р улирлын тайланг нийтэд танилцуулна.
05/31
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкнаас Монгол Улсын гадаад өрийн 2021 оны 1-р улиралын статистик тайланг гаргана. Өрийн удирдлагын тухай хуульд “улсын нийт гадаад өр”-ийг Засгийн газар, орон нутаг, Монголбанк болон Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн харьяат бус аливаа этгээдэд төлөх төлбөрийн үүрэг гэж тодорхойлжээ.
06/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
УБ Бүк /MSE:BUK/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 30₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэх бөгөөд нийт 3.95 тэрбум төгрөгийг хуваарилах юм.
10/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Талх чихэр /MSE:TCK/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 225₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.