Энгийн Анхаарууштай Чухал
03/19
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Монголбанкнаас Монгол Улсын гадаад худалдааны 2021 оны 2-р сарын тоймыг гаргана.
03/20
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
12:00
Лэднмн ББСБ /MSE:LEND/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө батлана. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох хүлээлттэй байна.
03/25
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Бидисек /MSE:BDS/-ийн ХЭХ-ийн ээлжит хурлаа товлов. Энэ хурлаар 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө батлана. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох хүлээлттэй байна.
03/30
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Дорнод худалдаа /MSE:DES/ компани 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа энэ өдөр товлов. Хуралд суух эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2021.02.26-ны өдрөөр тогтоожээ.
03/31
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
15:00
Монос хүнс /MSE:MFC/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа цахим хэлбэрээр хийнэ. Тус хурлаар 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө болон бусад асуудлыг хэлэлцэнэ.
04/07
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
16:00
Алтайн зам /MSE:AZH/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг баталж, ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгоно.
04/09
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
15:00
Гермес центр /MSE:HRM/ компани 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа энэ өдөр товлосон ба хурлаар 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох болон бусад асуудлыг хэлэлцэнэ. Хуралд суух эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2021.03.11-ний өдрөөр тогтоожээ.
11:00
Улаанбаатар хивс /MSE:UBH/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон ТУЗ-ийн төсвийг батлах юм.
04/12
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
11:00
Бодь даатгал /MSE:BODI/-ийн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, өнгөрөгч 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангаа хэлэлцэнэ. Хуралд оролцох ХЭ-чдийн бүртгэлийн өдөр нь 2021.03.23 байхаар тогтоожээ.
04/13
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
15:00
Техник импорт /MSE:TEX/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан болон ТУЗ-ийн гишүүдээ сонгох асуудлыг хэлэлцэнэ. Хуралд оролцох ХЭ-чдийн бүртгэлийн өдөр нь 2021.03.19.
04/20
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Монголбанкнаас Монгол Улсын гадаад худалдааны 2021 оны 3-р сарын тоймыг гаргана.
04/23
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
11:00
Монинжбар /MSE:MIB/-ийн 2021 оны ээлжит хурлаа хийж, 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө батлана. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох хүлээлттэй байна.
04/28
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
16:00
Хүрд /MSE:HRD/-ийн 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хийж, өнгөрөгч 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангаа хэлэлцэнэ. Хуралд оролцох ХЭ-чдийн бүртгэлийн өдөр нь 2021.03.22 байхаар тогтоожээ.
05/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
09:00
Сүү /MSE:SUU/ хувьцаат компани 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 7.36₮-ийн ногдол ашиг хуваарилахаар болсон бөгөөд энэ өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчиддээ олгож эхлэнэ.
05/05
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
11:30
Гутал /MSE:GTL/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 1,120₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.
05/12
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
10:00
Түмэн шувуут /MSE:TUM/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 8₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.
05/14
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкны 2021 оны 1-р улирлын Төлбөрийн тэнцлийн статистик мэдээ гарна.
05/25
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкнаас гадаадын хөрөнгө оруулалтын 2021 оны 1-р улирлын тайланг нийтэд танилцуулна.
05/31
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Монголбанкнаас Монгол Улсын гадаад өрийн 2021 оны 1-р улиралын статистик тайланг гаргана. Өрийн удирдлагын тухай хуульд “улсын нийт гадаад өр”-ийг Засгийн газар, орон нутаг, Монголбанк болон Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн харьяат бус аливаа этгээдэд төлөх төлбөрийн үүрэг гэж тодорхойлжээ.
06/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
УБ Бүк /MSE:BUK/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 30₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэх бөгөөд нийт 3.95 тэрбум төгрөгийг хуваарилах юм.
10/01
Цаг Үйл явдал Бодит байдал Таамаглал Өмнөх
00:00
Талх чихэр /MSE:TCK/ компани 2020 оны цэвэр ашгаас олгож буй 225₮ /нэгж хувьцаанд/ -ийн ногдол ашгаа олгож эхлэнэ.